שירות לתושב

זמני  השבתות בדולב    

לזמני כניסת ויציאת השבתות בדולב - לחצו כאן


לו"ז לחודש אדר א' התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

 

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל-שקלים

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

17:00

17:06

17:12

17:17

צאת השבת/חג

17:56

18:02

18:07

18:12

מנחה ערב שבת/חג

17:05

17:05

17:11

17:11

17:17

17:17

17:22

17:22

קבלת שבת ביכנ"ס נר לרגלי

 

17:35

 

17:41

 

17:47

 

17:52

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה א'

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

לייבמן

אפשטיין

בן זקן

לוי

עדני

ישראל

פריינטה

יצחק

אבות ובנים א'

13:20

18:05

13:20

18:15

13:20

18:20

13:20

18:20

אבות ובנים ב'

18:45

------

18:45

------

18:50

------

19:00

------

מנחה קטנה ביום השבת

16:40

16:30

16:45

16:30

16:50

16:30

16:55

16:30

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

17:00

------

17:10

------

17:15

------

17:20

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

17:40

21:15

17:50

21:15

17:55

21:15

18:00

21:15

מנין שחרית בנץ- כולל דולב (זמן תחילת התפילה)-ביהמ"ד

6:05

 

6:00

 

5:55

 

5:50

 

 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א-ה) -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א-ה ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א'-ה'

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45

 

 

לו"ז לחודש אדר ב' התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

 

 

פקודי

ויקרא - זכור

צו

שמיני - פרה

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

17:22

17:27

17:32

18:36

צאת השבת/חג

18:18

18:23

18:28

19:33

מנחה ערב שבת/חג

17:27

17:27

17:32

17:32

17:37

17:37

18:41

18:41

קבלת שבת ביכנ"ס נר לרגלי

 

17:57

 

18:02

 

18:07

 

19:11

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:30

מנחה גדולה א'

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:20

13:30

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

מור יוסף

אלדרי

חביב

אביכזר

חיים נוריאל

שגב

אב ספיר

אפשטיין

אבות ובנים א'

13:20

18:30

13:20

18:35

13:20

18:40

17:15

17:15

אבות ובנים ב'

19:15

------

19:15

------

19:15

------

------

------

מנחה קטנה ביום השבת

17:00

17:00

17:05

17:00

17:10

17:00

18:00

18:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

17:25

------

17:30

------

17:35

------

17:40

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

18:05

21:15

18:10

21:15

18:15

21:15

18:20

21:15

מנין שחרית בנץ- כולל דולב (זמן תחילת התפילה)-ביהמ"ד

5:40

 

5:30

 

5:25

 

5:15

 

              &nb