שירות לתושב

זמני  השבתות בדולב    

לזמני כניסת ויציאת השבת בדולב - לחצו כאן


להדפסת לו"ז ימים נוראים התש"פ - לחצו כאן

לו"ז לחודש אלול התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

 

 

שופטים

כי תצא

כי תבא

נצבים

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

18:38

18:30

18:21

18:11

צאת השבת/חג

19:34

19:24

19:15

19:05

מנחה ערב שבת/חג

18:43

18:43

18:35

18:35

18:26

18:26

18:16

18:16

קבלת שבת ביכנ"ס נר לרגלי

 

19:03

 

18:55

 

18:46

 

18:36

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:30

8:00

8:30

8:00

8:30

8:00

8:30

מנחה גדולה א'

13:20

13:15

13:20

13:15

13:20

13:15

13:20

13:15

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

צדוק

ישראל

פריינטה

יצחק

עזרא

אלדרי

אמגר

אביכזר

אבות ובנים א'/ שיעור נשים

17:15

17:30

17:15

17:30

17:00

17:30

17:00

17:30

מנחה קטנה ביום השבת

18:00

18:00

18:00

18:00

17:45

17:45

17:45

17:45

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

18:50

------

18:40

------

18:30

------

18:20

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

19:30

21:15

19:20

21:15

19:10

21:15

19:00

21:15

סליחות כמנהג הספרדים

5:05

 

5:05

 

5:05

 

5:05

 

 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א-ה) -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א-ה ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א-ה

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45