שירות לתושב

זמני  השבתות בדולב    

לזמני כניסת ויציאת השבתות בדולב - לחצו כאן


לו"ז לחודש ניסן התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

 

תזריע-החודש

מצורע-שבת הגדול

א פסח

אחרי מות

קדושים

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

18:41

18:45

18:50

18:55

19:00

צאת השבת/חג

19:38

19:43

19:48

19:54

19:59

מנחה ערב שבת/חג

18:46

18:46

18:50

18:50

18:55

18:55

19:00

19:00

19:05

19:05

קבלת שבת ביכנ"ס נר לרגלי

 

19:16

 

19:20

 

19:25

 

19:30

   

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:45

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:30

8:00

8:30

8:30

8:30

8:00

8:30

8:00

8:30

מנחה גדולה א'

13:20

13:30

13:20

13:30

13:20

13:30

13:20

13:30

13:20

13:30

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

אבני

ישראל

עברוני

יצחק

אזולאי

------

אמגר

אלדרי

לייבמן

אביכזר

אבות ובנים א'/ שיעור נשים

17:15

17:30

16:30

17:30

16:35

17:30

17:15

17:30

17:15

17:30

מנחה קטנה ביום השבת

18:00

18:00

17:15

18:00

17:20

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

18:45

------

18:50

------

18:55

------

19:00

------

19:05

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

19:25

21:15

19:30

21:15

19:35

21:15

19:40

21:15

19:45

21:15

מנין שחרית בנץ- כולל דולב (זמן תחילת התפילה)-ביהמ"ד

6:05

 

5:55

 

5:45

 

5:35

 

5:30

 
 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א-ה) -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א-ה ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א-ה

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45

 

 

להדפסת זמני התפילות לחודש ניסן - לחצו כאן

 

ערב פסח:

שחרית:  5:45 (בבית המדרש- תפילה בנץ), 6:30, 7:15, 8:00, 8:30. ב"ה סיומים לאחר המניינים.

שחרית וסיום בדגל:                         7:00

סוף זמן אכילת חמץ – לאשכנזים       9:54      לספרדים 10:00 (לנוהגים כשיטת הרב אליהו: 9:29)
סוף זמן שריפת חמץ – לאשכנזים       11:15    לספרדים 11:20 (לנוהגים כשיטת הרב אליהו: 10:41).
חצות                                          12:37
מנחה גדולה                                 13:30 

מנחה גדולה בדגל                          13:45        
 מקווה                                       עד 18:00

 א' פסח:

 

 

מרכזי

נר לרגלי

כניסת שבת וחג

18:50

מנחה

18:55

18:55

שחרית

6:50, 8:30

8:30

מנחה גדולה

13:20, 14:00

13:30

אבות ובנים

16:35

17:30

מנחה קטנה

17:20

18:00

שיעור

17:40

 

מוצאי חג וערבית

19:48

 

 

חול המועד:

       

שחרית בבית המדרש

5:40 (תפילה בנץ), 7:00(ספרדי-6:45 קורבנות), 8:00, 9:00

 

שחרית בבית הכנסת

6:30, 7:30 , 8:30

8:00, 7:00

מנחה

19:00

19:00

ערבית

19:40, 20:15

19:40, 21:15

 

 

ז' פסח – עירוב תבשילין!

 

 

מרכזי

נר לרגלי

כניסת החג

18:54

שחרית

6:20, 8:00

8:30

מנחה גדולה

13:20, 14:00

13:30

אבות ובנים

17:30

17:45

שיעור

18:15

18:15

כניסת שבת פרשת אחרי

18:55

מנחה

19:00

19:00

קבלת שבת

19:10

19:15

שחרית בשבת

6:20, 8:00 (שיעור לאחר התפילה)

8:30

מנחה בשבת

13:20, 14:00, 18:00

13:30, 18:00

אבות ובנים

17:15

17:30

צאת השבת

19:54

       
 

בברכת חג כשר ושמח – גבאי בתי הכנסת

להדפסת זמני הפסח - לחצו כאן


להדפסת זמני התפילות לחודש אייר - לחצו כאן