שירות לתושב

בריכת דֹלב מכל הלב - תשע"ח 2018

הבריכה תיפתח בע"ה במהלך חודש אפריל.

כמובן, כמובן שנעדכן כשיהיו תאריכים ומחירים סופיים!

ועדת הבריכה: דוד פרנקל, מיקי ברדע, דורון זוהר, בלהה מינץ וחגית רפאל.