שירות לתושב

בריכת דֹלב מכל הלב - קיץ תשע"ח 2018

לקהל הרוחצים, המכייפים והמשתכשכים שלום,

מצ"ב מחירים מעודכנים ושעות פתיחה.

שימו לב - בנים לבעלי מניה, הן משפחות הבנים הגרים בישוב והן משפחות הבנים שגרים מחוץ לישוב, השנה ישלמו תעריף מלא. ​ל​בעלי ​​מניה ​​אשר רוכשים לפחות מנוי זוגי ​קיימת הטבת שתי​ כרטיסיות בחצי מחיר​.​

קופת חולים משתתפת בהוצאות שיעורי שחיה עד ל-80% לילדים מגיל 3-15. פרטים בפרסום נפרד.

לנוחותכם, נמשיך לחייב במיסים בהתאם למנוי שהיה בעבר אלא אם תודיעו אחרת, למשרד או למייל הבריכה dolev.pool@gmail.com.

ועדת הבריכה: דוד פרנקל, מיקי ברדע, דורון זוהר, בלהה מינץ וחגית רפאל.

 

הבריכה ​​ערוכה ומצפה לבאים בשעריה, לאחר השקעות שהושקעו בבריכה במלתחות ובפיתוח ​באמצעות ניצול היתרות שעמדו לטובת הבריכה​.​

לקראת פתיחת העונה הנוכחית קיבלנו דרישות נוספות ומחייבות לקבלת רישיון הפתיחה כגון החלפת כל תעלות הגלישה,

החלפת בריכת האיזון ועוד... סך העלויות עומד על כמה מאות אלפי ש"ח ( כ-350 ש"ח בהערכה גסה, נכון להיום).

על-מנת להמשיך ולספק חוויה והנאה כבשנים עברו,

אין הבריכה יכולה להמשיך ולסבסד את בעליה-חבריה כבעבר ואנו נאלצים לשנות לעונה הנוכחית את התנאים.

 

 

 

 

©