שירות לתושב

בריכת דֹלב מכל הלב - קיץ תשע"ט 2019

לקהל הרוחצים, המכייפים והמשתכשכים שלום,

בעונת החורף הבריכה סגורה.

ניפגש בע"ה באביב תשע"ט!!!

בברכה, חברי ועדת הבריכה: 

אהרון ניר, חזי בר, אלי הרץ, אורית הראל ושלומי סויסה.

 

©