שירות לתושב

זמני  השבתות בדולב    

לזמני כניסת ויציאת השבת בדולב - לחצו כאן


להדפסת לו"ז תפילות חשוון- כסליו - לחצו כאן

 

זמני תפילות ק"ק דולב לחודש חשון תש"פ

 

 

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

16:32

16:26

16:22

16:19

צאת השבת/חג

17:26

17:21

17:18

17:15

מנחה ערב שבת/חג

16:37

16:37

16:31

16:31

16:27

16:27

16:24

16:24

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה א'

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

עדני

------

נוריאל

------

עברוני

------

גבאי

------

אבות ובנים א'

13:20

יפורסם בנפרד

13:20

יפורסם בנפרד

13:20

יפורסם בנפרד

13:20

יפורסם בנפרד

אבות ובנים ב'

18:15

------

18:15

------

18:15

------

18:15

------

מנחה קטנה ביום השבת

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

16:40

------

16:35

------

16:30

------

16:25

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

17:20

21:15

17:15

21:15

17:10

21:15

17:05

21:15

מנין שחרית בנץ- כולל דולב (זמן תחילת התפילה)-ביהמ"ד

5:30

 

5:35

 
 

 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א-ה) -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א-ה ודאי רק בחופשות ביה"ס
(בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א-ה

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45

 

 

 

בס"ד                                                                זמני תפילות ק"ק דולב לחודש כסלו תש"פ

 

 

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ- חנוכה

 

מרכזי

כרמי דֹלב

מרכזי

כרמי דֹלב

מרכזי

כרמי דֹלב

מרכזי

כרמי דֹלב

מרכזי

כרמי דֹלב

כניסת שבת/חג

16:17

16:17

16:18

16:21

16:24

צאת השבת/חג

17:13

17:14

17:15

17:18

17:22

מנחה ערב שבת/חג

16:22

16:22

16:22

16:22

16:23

16:23

16:26

16:26

16:29

16:29

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה א'

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

אהרונסון

------

אזולאי

------

שטיגליץ

------

עזרא

------

נוריאל

------

אבות ובנים א'

13:20

יפורסם בנפרד

13:20

יפורסם בנפרד

13:20

יפורסם בנפרד

13:20

יפורסם בנפרד

13:20

יפורסם בנפרד

אבות ובנים ב'

18:15

------

18:15

------

18:15

------

18:15

------

18:05

------

מנחה קטנה ביום השבת

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

16:25

------

16:25

------

16:25

------

16:25

------

16:30

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

17:05

21:15

17:05

21:15

17:05

21:15

17:05

21:15

17:04

21:15

מנין שחרית בנץ- כולל דולב (זמן תחילת התפילה)-ביהמ"ד

5:50

 

6:00

 

6:05

 

6:10

 

6:10

 

 

 

זמנים מיוחדים לחנוכה

מרכזי

כרמי דולב

שחרית

 5:40, 6:30, 7:15, 8:30

06:00

 

 

 8:00 (למעט נר ראשון)

מנחה, שיעור קצר והדלקת נרות

16:30

16:30

ערבית (צאת הכוכבים)

17:04

17:04

מנחה גדולה בערב שבת חנוכה פ' מקץ

13:00

13:45

 

 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א'-ה') -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א'-ה' ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א'-ה'

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45