שירות לתושב

זמני  השבתות בדולב    

לזמני כניסת ויציאת השבתות בדולב - לחצו כאן


לו"ז לחודש שבט התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

 

 

בא

בשלח

יתרו

משפטים

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

16:36

16:42

16:48

16:54

צאת השבת/חג

17:33

17:39

17:45

17:50

מנחה ערב שבת/חג

16:41

16:41

16:47

16:47

16:53

16:53

16:59

16:59

קבלת שבת ביכנ"ס נר לרגלי

 

17:11

 

17:17

 

17:23

 

17:29

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה א'

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

עדני

יצחק

שבתאי

אלדרי

עברוני

אביכזר

פלח

שגב

אבות ובנים א'

13:20

17:45

13:20

17:50

13:20

17:55

13:20

18:00

אבות ובנים ב'

18:30

------

18:30

------

18:30

------

18:35

------

מנחה קטנה ביום השבת

16:15

16:00

16:20

16:00

16:25

16:00

16:30

16:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

16:40

------

16:45

------

16:50

------

16:55

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

17:20

21:15

17:25

21:15

17:30

21:15

17:35

21:15

זמן הנחת תפילין בשבוע שלפני השבת

5:37

5:36

5:35

5:32

 

 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א-ה) -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א-ה ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א-ה

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45