שירות לתושב

זמני  השבתות בדולב    

לזמני כניסת ויציאת השבתות בדולב - לחצו כאן


לו"ז לחודש חשון התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

ימים א'-ה' בשבוע שלפני פרשת נח

 

שחרית

5:50; 6:30; 7:15

שחרית בנץ כולל דולב-זמן תחילת התפילה

06:15

מנחה

18:00

ערבית

18:40;20:15

 

 

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

17:52

17:44

17:37

16:31

צאת השבת/חג

18:46

18:38

18:31

17:25

מנחה ערב שבת/חג

17:57

17:57

17:49

17:49

17:42

17:42

16:36

16:36

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:30

8:00

8:30

8:00

8:30

8:00

8:00

מנחה גדולה א'

13:20

13:30

13:20

13:30

13:20

13:30

13:00

13:05

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

צרויה

אלדרי

אמגר

אביכזר

גבאי

שגב

עברוני

אפשטיין

אבות ובנים א'

16:40

16:30

16:35

16:30

16:30

16:30

13:20

15:15

אבות ובנים ב'

------

------

------

------

------

------

18:00

------

מנחה קטנה ביום השבת

17:25

17:15

17:20

17:15

17:15

17:15

16:05

16:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

18:00

17:55

17:50

17:45

17:45

17:40

16:40

16:35

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

18:40

21:15

18:30

21:15

18:25

21:15

17:20

21:15

זמן הנחת תפילין בשבוע שלפני השבת

5:36

5:41

5:46

4:52

מנין שחרית בנץ- כולל דולב (זמן תחילת התפילה)-ביהמ"ד

6:15

 

6:20

 

6:25

 

5:30

 

 

* שעון חורף החל ממוצאי שבת פרשת וירא!

 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א'-ה') -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א'-ה' ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א-ה

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45

 

להדפסת לו"ז התפילות לחודש חשון - לחצו כאן!


לו"ז לחודש כסלו התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

 

זמני תפילות ק"ק דולב לחודש כסלו ה'תשע"ט

 

 

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ- חנוכה

 

מרכזי

כרמי דֹלב

מרכזי

כרמי דֹלב

מרכזי

כרמי דֹלב

מרכזי

כרמי דֹלב

מרכזי

כרמי דֹלב

כניסת שבת/חג

16:25

16:21

16:18

16:17

16:17

צאת השבת/חג

17:20

17:17

17:14

17:13

17:14

מנחה ערב שבת/חג

16:30

16:30

16:26

16:26

16:23

16:23

16:22

16:22

16:22

16:22

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

מנחה גדולה א'

13:00

13:05

13:00

13:05

13:00

13:05

13:00

13:05

13:00

13:05

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

אברהמי

לוי

נענה

ישראל

שטיגליץ

יצחק

עזרא

אלדרי

חיים נוריאל

אביכזר

אבות ובנים א'

13:20

15:15

13:20

15:15

13:20

15:15

13:20

15:15

13:20

15:30

אבות ובנים ב'

18:05

------

18:05

------

18:05

------

18:05

------

18:05

------

מנחה קטנה ביום השבת

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

16:30

16:25

16:30

16:25

16:25

16:20

16:25

16:20

16:25

16:20

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

17:10

21:15

17:10

21:15

17:05

21:15

17:05

21:15

16:57

21:15

שחרית בנץ, כולל דֹלב (זמן תחילת התפילה) ביהמ"ד

5:35

 

5:40

 

5:45

 

5:55

 

6:00

 

 

זמנים מיוחדים לחנוכה

מרכזי

כרמי דולב

שחרית

 5:40, 6:30, 7:15, 8:30

6:00, 8:00 (8:00 למעט נר ראשון)

מנחה, שיעור קצר והדלקת נרות

16:25

16:25

ערבית (צאת הכוכבים)

16:57

16:57

מנחה גדולה בערב שבת חנוכה פ' מקץ

13:00

13:45

תפילת ערבית במוצ"ש מקץ-חנוכה (זמן מוצ"ש  17:14!!)

17:05

17:05

 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א'-ה') -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א'-ה' ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א'-ה'

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45

 

 

להדפסת לו"ז התפילות לחודש כסלו - לחצו כאן!