שירות לתושב

זמני  השבתות בדולב    

לזמני כניסת ויציאת השבתות בדולב - לחצו כאן


לו"ז לחודש אב התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

 

 

מסעי

דברים-חזון

ואתחנן-נחמו

עקב

ראה

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

19:17

19:11

19:04

18:56

18:48

צאת השבת/חג

20:15

20:08

20:01

19:51

19:44

מנחה ערב שבת/חג

19:22

19:22

19:16

19:16

19:09

19:09

19:01

19:01

18:53

18:53

קבלת שבת ביכנ"ס נר לרגלי

 

19:42

 

19:36

 

19:29

 

19:21

 

 

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:30

8:00

8:30

8:00

8:30

8:00

8:30

8:00

8:30

מנחה גדולה א'

13:20

13:20

13:20

13:20

13:20

13:15

13:20

13:15

13:20

13:15

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

חיים נוריאל

אלדרי

אזולאי

אביכזר

אמגר

שגב

אבני

אפשטיין

מור יוסף

לוי

אבות ובנים א'/ שיעור נשים

17:15

17:30

17:15

17:30

17:15

17:30

17:15

17:30

17:15

17:30

מנחה קטנה ביום השבת

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

19:25

------

19:20

------

19:10

------

19:05

------

18:55

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

20:05

21:15

20:00

21:15

19:50

21:15

19:45

21:15

19:35

21:15

מנין שחרית בנץ- כולל דולב (זמן תחילת התפילה)-ביהמ"ד

5:30

 

5:35

 

5:40

 

5:45

 

5:45

 

 
 

צום ט' באב

מרכזי

כרמי דולב

שקיעה ותחילת הצום

19:32

צאת השבת

20:08

ערבית

20:25

20:25

שחרית

08:00

08:00

מנחה

13:30 ,19:00

19:00

סיום הצום וערבית

19:49

19:49

 
 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א-ה) -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי

8:00

בימים א-ה ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מנין שוקו !

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א-ה

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45