שירות לתושב

זמני  השבתות בדולב    

לזמני כניסת ויציאת השבתות בדולב - לחצו כאן


לו"ז לחודש אדר ב' התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

 

 

פקודי

ויקרא - זכור

צו

שמיני - פרה

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

17:22

17:27

17:32

18:36

צאת השבת/חג

18:18

18:23

18:28

19:33

מנחה ערב שבת/חג

17:27

17:27

17:32

17:32

17:37

17:37

18:41

18:41

קבלת שבת ביכנ"ס נר לרגלי

 

17:57

 

18:02

 

18:07

 

19:11

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:30

מנחה גדולה א'

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:20

13:30

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

מור יוסף

אלדרי

חביב

אביכזר

חיים נוריאל

שגב

אב ספיר

אפשטיין

אבות ובנים א'

13:20

18:30

13:20

18:35

13:20

18:40

17:15

17:15

אבות ובנים ב'

19:15

------

19:15

------

19:15

------

------

------

מנחה קטנה ביום השבת

17:00

17:00

17:05

17:00

17:10

17:00

18:00

18:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

17:25

------

17:30

------

17:35

------

17:40

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

18:05

21:15

18:10

21:15

18:15

21:15

18:20

21:15

מנין שחרית בנץ- כולל דולב (זמן תחילת התפילה)-ביהמ"ד

5:40

 

5:30

 

5:25

 

5:15

 
                 

 

זמני התפילות בבתי הכנסת לימי הפורים תשע"ט

 

 

 

ביהכ"נ המרכזי

ביהכ"נ נר לרגלי

ביהכ"נ אולפנה

קריאת זכור

שבת פרשת ויקרא

קריאת זכור א'

בשחרית של השעה 8:00 – בערך בשעה 9:20

בשחרית של השעה 8:00 – בערך בשעה 9:20

בשחרית של השעה 8:00 – בערך בשעה 9:30

 

קריאת זכור ב'

בסיום תפילת מוסף – בבית המדרש

לאחר תפילת מוסף

לאחר תפילת מוסף- בערך בשעה 10:00

 

קריאת זכור ג'

בשעה 13:20

 

 

 

תענית אסתר

תחילת הצום: 4:11 

סיום הצום: 18:10

שחרית

5:25, 6:15, 7:15, 8:00

6:00

 

 

מנחה תענית אסתר

17:15

17:00

14:00

 

ערבית וקריאת מגילה

קריאה מרכזית

18:10 קריאת מגילה- אבי פרנס

18:10 קריאת מגילה-  אלקנה ארליך

18:10 קריאת מגילה- מיקי ברדע

 

קריאה נוספת לנשים

20:15 – שירה עבאדי (מרגלית)

20:30 – משה כצמן

20:15-דורון מור (ייתכן שינוי בשעה)

שחרית פורים

שחרית א'

5:20 בבית המדרש. תפילה בנץ. קריאת מגילה- מיקי ברדע

7:45 קריאת מגילה – נפתלי טרבלסי

6:30 קריאת מגילה- דורון מור

 

שחרית ב'

6:45 בבית הכנסת. קריאת מגילה- מוטי יוגב

 

 

 

שחרית ג'

8:15 בבית הכנסת. קריאת מגילה- בעז אליצור

 

 

 

שחרית ד'

8:45 בבית המדרש. קריאת מגילה- אריאל אסף

 

 

 

קריאה נוספת לנשים

10:15 בביהכ"נ – מאיר מלק

9:45 – ערן גולדווסר

9:30 קריאת מגילה-דורון מור (ייתכן שינוי בשעה)

אבות ובנים –

ישיבת מרדכי הצדיק

 

11:45 צ'ופר שווה למגיעים!

 

 

מנחה

 

12:30, 13:00, 17:35

12:30

 

ערבית

 

18:15, 20:15

18:30, 21:15

 

 

במיוחד השנה כולם מגיעים לקראת סיום הפורים לדיבוק חברים בבית הרב. שעה מדויקת תפורסם בהמשך.

ברכת פורים שמח, גבאי בתי הכנסת

 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א-ה) -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א-ה ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א-ה

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45

 

 

להדפסת זמני התפילות לחודש אדר ב' - לחצו כאן

להדפסת זמני התפילות בבתי הכנסת בימי הפורים - לחצו כאן