בניה וקליטה

קליטה

על מנת להגיע לדלב, יש ליצור קשר עם ועדת קליטה ולאחר מכן נשלח אליכם שאלון ומידע מפורט יותר.

ועדת קליטה תמיד לשרותכם!

 

 

 

     עטרה

 

      052-3513881

     ataras17@gmail.com

 

 

     אביבה

 

      02-9975616 

     054-6450534

     avivamalek@yahoo.com

 

     משרד הישוב

  02-9973089

   dolevoffice@gmail.com